Oferta

Copywriting

Teksty na strony www

Teksty reklamowe

Teksty biznesowe

Teksty okolicznościowe

Opisy produktów

Hasła reklamowe

Naming (opracowanie nazw firmy, produktu, usługi)

Scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych

Scenariusze komiksów

Prowadzenie firmowego profilu na Facebooku

Ghostwriting (pisanie treści wystąpień, toastów, książek, artykułów )

Storytelling

 

Działania PR

Prowadzenie profili w mediach społecznościowych

Budowanie pozytywnego obrazu firmy i marki produktu

Opracowanie tekstów promocyjnych

Kontakt z mediami

Tworzenie kanałów komunikacyjnych z odbiorcami

 

Szkolenia

Prowadzę szkolenia z zakresu copywritingu, storytellingu, mediów społecznościowych, komunikacji interpersonalnej, Public Relations.

Jako trener współpracowałem z instytucjami oraz firmami: Warszawska Szkoła Reklamy, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, T-MATIC Computer Plus, Adept, Ośrodek Edukacyjny Forum,  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzana w Białymstoku, Mała Czarna, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku.